Priser

Du betaler kun for det du bruker.

Etablering 0,-
SMS (stk) 2,-
Bekreftet booking 40,-

Priseksempel på et prosjekt

Foreløpige prosjekter viser at omtrent 70% av husstandene svarer på SMS. Det har vi tatt utgangspunkt i for priseksemplene under, der 30% av husstandene må bookes manuelt.

Prosjekt med WIREBOOK

Installasjon av fiber hos 1 000 husstander - Med automatisk booking

SMS 2000 • 2,- 4 000,-
Bekreftet booking 700 • 40,- 28 000,-
Manuell booking* 300 • 125,- 37 500,-
Sum 69 500,-

Prosjekt uten WIREBOOK

Installasjon av fiber hos 1 000 husstander - Med manuell booking

SMS 0,-
Bekreftet booking 0,-
Manuell booking* 1000 • 125,- 125 000,-
Sum 125 000,-

* Prisen per kunde på 125,- er et estimat basert på en konsulent som ringer/bekrefter seks husstander i timen med en internkostnad på 750 kroner timen.